مرغ گوشتی تازه

شرکت طیور پرندک این افتخار را دارد که به عنوان بزرگترین واحد تولید مرغ زنده گوشتی در جنوب ایران فعالیت می نماید.این شرکت با افزایش ظرفیت خود به ۸۲۰۰۰ قطعه در هر دوره پرورش و همچنین استفاده از نیروهای متخصص و زبده در زمینه پرورش مرغ گوشتی و همچنین استفاده…