پودر خون

پودر خون

خون دام هاي كشتاري كه در كشتارگاه ها ذبح مي شود پس ازجمع آوري و خشك كردن به عنوان آرد خون مصرف مي شود. خون، در بين مواد مازاد حاصله از كشتارگاه منبع خوبي از پروتئين مي باشد.آنچه كه توليد آرد خون مهم است و كيفيت آن را بشدت تحت تاثير قرار مي دهد،جمع آوري خون و روش تهيه آرد خون است كه مستلزم وسائل و تجهيزات كافي بوده و بايستي در شرايط كاملا بهداشتي انجام پذيرد و بعبارت ديگر تنها در كشتارگاه هاي مجهز مي شود چنين عملياتي را انجام داد.

از همه حيوانات خون گرم، مي توان پودرخون تهيه کرد ولي معمولا خوني که در ايران از کشتارگاه هاي دام جمع آوري ميشود،از گاو و گوسفند و احيانا بز و شتر مي باشد که البته در کشور هاي ديگر، دام هاي همچون خوک، شترمرغ و ديگر حيوانات پرورشي نيز به آنها افزوده مي گردند. رنگ پودر خون از قرمز تيره تا قهوه اي تيره متغير است. اين محصول داراي بوي مخصوص بخود ميباشد و بايد عاري از بوهاي غير عادي فساد و گنديدگي باشد. اندازه ذرات اين محصول طبق استاندارد ملي ايران بايد بگونه اي باشند که از الک ۸/۲ ميليمتر عبور کنند. اين محصول براي حيوانات چندان دلچسب نيست و بايد طي دوره چند ماهه اي دام را نسبت به آن عادت داد. اين محصول نسبت به بقيه منابع پروتئين هاي حيواني ازسطح اسيدآمينه پايينتري برخوردار است. پودر خون به دو نوع دامي و طيوري تقسيم بندي مي شود.

گرچه گاهي به اين محصول آرد خون يا حتي پفک خون نيز گفته مي شود ولي عنوان تجاري اصلي اين محصول در ايران همان پودر خون است و در دنيا اين محصول را با نام Blood meal ( خوراك خون ) مي شناسند، گفتني است به اين محصولBlood flour (آردخون) يا حتي Blood Powder نيز گفته مي شود ولي تقريبا درتمامي دنيا با همان عنوان Blood meal مبادله مي شود .

كاربرد پودر خون:

از آنجائيكه مصرف پروتئينهاي نباتي در جيره غذائي دام و طيور به تنهائي از لحاظ تعادل اسيدهاي آمينه گاهي با اشكالاتي مواجه مي شود بنابراين بايد از منابع پروتئين حيواني مختلف از جمله آرد گوشت در جيره غذائي دام و طيور استفاده نمود. تجربه ثابت كرده است كه استفاده از اين گونه منابع از لحاظ اقتصادي نيز مقرون به صرفه است. البته اين محصول بعد از پودر ماهي از اوليت دوم برخوردار است چرا که از سطح اسيد آمينه پايينتري نسبت به بقيه منابع پروتئين حيواني در تغذيه دام و طيور دارد و بايد براي جبران اين موضوع، پودر خون را با مواد مغذي ديگري ترکيب کرد.

در حال حاضر اين محصول در صنعت مرغداري كه دومين صنعت كشور مي باشد، مصرف دارد و ميتواند تا ٢ درصد از ماده تشكيل دهنده دانه مرغ گوشتي را در برگيرد. البته استفاده از اين ماده به ۵-۶ درصد محدود است چرا که براي دام رغبتي به خوردن آن نشان نخواهد داد. به همين منظور گفته ميشود استفاده از پودر خون در غذاي دام عموما نياز به يک دوره چند ماهه دارد که بتوان در آن دوره دام را نسبت به طعم آن عادت داد.

همواره بايد خون را قبل از آنکه به استفاده موجودات زنده برسد حرارت داد تا از انتقال بيماري بين حيوانات جلوگيري شود. خون خام (خون تازه) نبايد قبل از آنکه به مدت ١٥ دقيقه در دماي ١٠٠ درجه حرارت ببيند مورد استفاده قرار گيرد. البته استفاده از اين محصول براي تغذيه خاك در صنعت كشاورزي نيز كمابيش رواج دارد. به طور كلي به كود هايي كه از بقاياي موجودات زنده بوجود آمده اند،Organic Fertilizer گفته ميشود. پودر خون نيز به عنوان کود ارگانيک با سطح نيتروژن بالا کاربرد دارد. البته در صورتي که از آن بيشتر از ميزان مصرف گردد باعث سوختن گياهان در اثر مجاورت با آمونياک بالا مي شود. اين محصول به طور کامل در آب حل مي شود و مي تواند به عنوان کود مايع نيز مورد استفاده قرارگيرد.

متقاضیان خرید پودر خون می توانند نوع با کیفیت و مطمعن این محصول را با کد کالایی ۱۵۱۱۵۱۲۴۳۲ از شرکت طیور پرندک تهیه نمایند.