میزان تولید

این نژاد توانسته با ماندگاری طولانی در پیک تولید و عرضۀ ۴۱۵ تا ۴۲۰ عدد تخم مرغ یا ۲۵ تا ۲۶ کیلوگرم وزن به ازای هر قطعه مرغ طی ۱۶ ماه تولید، از کلیۀ رقبای خود پیشی گرفته و رکوردهای جدیدی را …