واحدهاي پرورش مرغ گوشتي پرندك

محصولات تولیدی با بالاترین کیفیت آماده عرضه به مشتریان عزیز و فروشگاه ها میباشد